+48 601 175 985 biuro@emiterm.pl

Nasza oferta badań termowizyjnych skierowana jest zarówno do odbiorców indywidualnych jak również zakładów przemysłowych, instytucji i firm usługowych.

Naszym klientem może być każdy, kto płaci za energię cieplną, jak i każdy, któremu zależy na bezawaryjnej pracy urządzeń. Potrzeby każdego klienta są inne i dlatego zapraszamy do kontaktu, rozmowy, w czasie której wspólnie zastanowimy się nad zakresem prac i nad możliwościami, jakie daje kamera termowizyjna.

Termowizja budynków i budowli
 • badanie ocieplenia ścian i dachów budynków wraz z lokalizacją wad i uszkodzeń (mostków cieplnych, nieszczelności i innych błędów budowlanych)
 • badanie szczelności i prawidłowości osadzenia okien i drzwi
 • lokalizacja instalacji grzewczych, w tym ogrzewania podłogowego
 • wykrywanie wycieków i innych usterek metodą termowizyjną
 • wykrywanie zawilgocenia ścian, stropów i dachów metodą termowizyjną
 • wykrywanie szkód w izolacji wyrządzonych przez zwierzęta np. kuny
 • wykrywanie śladów przebudowy i miejsc łączenia materiałów budowlanych pod tynkiem
 • współpraca przy wykonywaniu audytów energetycznych
 
Termowizja instalacji elektrycznych, energetycznych i obiektów przemysłowych
Termografia instalacji przemysłowych opiera się głównie na obserwacji urządzeń i wykrywaniu przegrzań lub zbyt niskiej temperatury, będących zwykle objawami usterek. Oferta obejmuje między innymi:
 • badanie stanu urządzeń elektrycznych (badanie złączy, bezpieczników, aparatury łączeniowej, kondensatorów) z określeniem dopuszczalnej różnicy temperatur
 • badanie rozkładu temperatury w ciągach technologicznych
 • badanie stanu łożysk tocznych, silników, pomp, przekładni, przenośników taśmowych, radiatorów i wymienników ciepła
 • badanie rurociągów i magistrali cieplnych
 • badanie kominów przemysłowych i kanałów spalin
 • badanie stanu izolacji cieplnej pieców, urządzeń kotłowych i turbinowych
 • obserwacja hałd i składowisk materiałów palnych
 • badanie stanu izolacji urządzeń chłodniczych
 
Inne badania i usługi
Oferujemy współpracę w zakresie doradztwa technicznego, jak i zleceń niestandardowych, w tym drobnych usług elektroinstalacyjnych, na specjalne życzenie Klienta. Oferujemy również współpracę ze sprawdzonymi wykonawcami robót budowlano-montażowych, elektrycznych i mechanicznych.  
Co klient otrzymuje?
Klient otrzymuje raport z pomiarów lub opracowane termogramy w formacie MS Word (docx) i pdf, termogramy w postaci radiometrycznych plików jpg z naniesionymi najważniejszymi odczytami temperatur oraz fotografie w świetle widzialnym – w uzgodnionej formie (e-mail, CD-ROM, dostęp do folderu z plikami do samodzielnego ściągnięcia w serwisie internetowym Dropbox, forma papierowa). Dokumentacja opracowywana w programach FLIR Reporter i FLIR Panorama Tools.  

 

Poniżej przedstawiamy cennik i zakres usługi:

Cennik

Informacja o warunkach prowadzenia badań:

Warunki do badań

Przykładowe raporty termowizyjne:

Przykłady
Wychłodzenia ściany przy dylatacji budynku wynikające z braku lub niewłaściwej izolacji pustej przestrzeni.

Wychłodzenia ściany przy dylatacji budynku wynikające z braku lub niewłaściwej izolacji pustej przestrzeni.