+48 601 175 985 biuro@emiterm.pl

Każdy obiekt o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego emituje energię cieplną w postaci niewidzialnego promieniowania podczerwonego, zwanego też promieniowaniem cieplnym.

Termowizja (termografia) jest metodą badawczą zajmującą się rejestracją i przekształcaniem promieniowania podczerwonego na obraz widzialny, przedstawiający rozkład temperatury na powierzchni badanego obiektu.

Praktycznie każdy przepływ i zamiana energii cieplnej, elektrycznej lub mechanicznej skutkuje zmianą temperatury na powierzchni obiektu, co daje termografii niezwykle szeroki zakres zastosowań. Dzięki dużej czułości termicznej kamer termowizyjnych wynoszącej nawet poniżej 0,05 oC, nasze obserwacje mogą być bardzo dokładne.

Kamera termowizyjna pozwala zaobserwować wszelkie anomalie i nierównomierności rozkładu temperatury, które są objawem niejednorodności materiału, uszkodzeń lub nieprawidłowości wewnątrz obiektu. Bardzo często są one pierwszym objawem zbliżającej się awarii.

„Termowizja” czy „termografia”? Jako poprawny przyjmuje się termin termografia, gdyż oznacza graficzne przedstawienie temperatury. Słowo termowizja oznacza obrazowanie termiczne, a swoją popularność zawdzięcza nazwie kamerom „Agema Thermovision”, dzięki którym badania termowizyjne stały się dostępne. Pomimo, że termografia jest uznawana za „bardziej prawidłowe” określenie, to właśnie termowizja na dobre zagościła w naszym języku.