+48 601 175 985 info@emiterm.pl

Przykładowe raporty (z możliwością pobrania):

Raport z badania termowizyjnego jest podsumowaniem wykonanych badań i pomiarów. Zawiera opis warunków wykonywania badania, dokumentację termowizyjną i fotograficzną oraz oczywiście ocenę obserwowanych zjawisk wraz z wnioskami.

Raporty termowizyjne najczęściej wykonujemy w programie Flir Reporter, w środowisku Microsoft Word (format docx). Raport termowizyjny w tym formacie zawiera termogramy z pełną informacją o temperaturach  i aktywne makra przenoszące informacje z termogramów do tabel. Odczyt raportu w programie Word i drukowanie spod tego programu zapewnia optymalną jakość termogramów. Wadą takiego zapisu jest bardzo duża wielkość pliku.

Podane wyżej przykłady zostały zapisane w formacie pdf. Zapis taki wiąże się ze znaczną redukcją wielkości pliku, niestety kosztem jakości obrazów.