+48 601 175 985 info@emiterm.pl

W celu osiągnięcia poprawnych wyników, pomiary termowizyjne należy wykonywać w odpowiednich warunkach, w których różnice temperatur badanych obiektów są jak największe.

W przypadku budynków, zaleca sie, aby różnica temperatury pomiędzy wnętrzem budynku i temperaturą na zewnątrz wynosiła co najmniej 15 oC. Zwykle też oczekujemy, aby pomieszczenia były nagrzane do temperatury ok. 20 oC przez co najmniej 72 godziny, przy temperaturze zewnętrznej poniżej +5 oC. Na kilka godzin przed rozpoczęciem badań zwykle zalecamy zakręcenie zaworów grzejników aby uniknąć ciepłych plam powyżej nich.  Należy ponadto usunąć przedmioty zasłaniające miejsca pomiarów.

Urządzenia i instalacje powinny być pod obciążenieniem, w stanie ustalonym lub dynamicznym, zależnie od rodzaju badania. W przypadku urządzeń elektrycznych, oczekujemy od zleceniodawcy informacji o nominalnym i bieżącym obciążeniu instalacji.

Należy w miarę możliwości unikać czynników, które negatywnie wpływają na pomiar. W przypadku pomiarów termowizyjnych na otwartej przestrzeni będą to najczęściej:

  • bezpośrednie promieniowanie słoneczne
  • mgła, opady atmosferyczne
  • silny wiatr
  • brak zachmurzenia lub częściowe zachmurzenie
  • powierzchniowe zawilgocenie badanego obiektu
Szczegółowe warunki wykonywania badań zawsze uzgadniamy z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient dowiaduje się, jakie warunki muszą być spełnione i co powinien zrobić przed badaniem, aby odczyty temperatur były optymalne.