+48 601 175 985 biuro@emiterm.pl

Przedstawiamy orientacyjne ceny typowych badań termowizyjnych. Ostateczna cena zależy od uzgodnionego z Klientem zakresu badań. Przed rozpoczęciem badań przeprowadzany szczegółową rozmowę celem uzgodnienia zakresu prac,  warunków koniecznych do przeprowadzenia prawidłowych pomiarów, a także określenia ceny usługi.

Jeżeli w czasie badań zakres prac okaże się znacząco mniejszy od pierwotnie zakładanego, cena ulegnie obniżeniu.

Badanie termowizyjne obejmuje:

  • oględziny obiektu z udziałem zleceniodawcy i ustalenie miejsc do pomiarów,
  • pomiary parametrów środowiskowych (temperatura powietrza, temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru),
  • wykonanie zdjęć w podczerwieni i zdjęć w świetle widzialnym,
  • informowanie Klienta o obserowanych temperaturach i zjawiskach ? w czasie badania lub bezpośrednio po badaniu,
  • przygotowanie termogramów, korekta fotografii, montaż termogramów panoramicznych,
  • przygotowanie raportu lub opracowanie termogramów (2-4 tygodnie od wykonania badania)

 

 

 

Badanie termowizyjne domu jednorodzinnego z raportem
(parter, poddasze użytkowe, ok. 150-200 m2)
od 800 zł
Badanie termowizyjne domu jednorodzinnego bez raportu
(parter, poddasze użytkowe, ok. 150-200 m2, opracowanie 40-50 termogramów z krótkim opisem)
600 zł
Godzina pracy kamery z opracowaniem wyników
(np. wykrywanie usterek i nieszczelności, termografia elewacji, od 1 do 6 termogramów)
200 zł/godz.
Godzina pracy kamery z opracowaniem wyników (od 7 do ok. 15 termogramów) 300 zł/godz.
Godzina pracy kamery (bez raportu ani opracowania termogramów, cena za pierwszą godzinę) 100 zł
Raport z badania termowizyjnego od 200 zł
Wydruk i oprawienie opracowania, opcjonalna wysyłka listem poleconym priorytetowym
(wydruk na kolorowej drukarce laserowej, cena zależna od ilości stron)
ok. 25-50 zł

 

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Dojazd do klienta: do 20 km od Mikołowa ? gratis. Powyżej ? płatny dodatkowo wg tzw. kilometrówki.

Ostateczna cena zależy od faktycznego zakresu usługi, jak również od utrudnień w wykonywaniu badań i może ulec podwyższeniu lub obniżeniu w stosunku do wstępnych uzgodnień. Utrudnieniem jest na przykład konieczność udokumentowania pojedynczego obiektu na wielu termogramach, spowodowana skomplikowanym układem pomieszczenia lub brakiem możliwości oddalenia się od obiektu.

 

Raport obejmuje:

 • opis celu i zakresu badania,
 • opis badanego obiektu, w tym orientację względem stron świata i opis otoczenia wraz z określeniem wpływu na badany obiekt (jeśli dotyczy),
 • opis warunków atmosferycznych w czasie badania i do 24 godzin przed badaniem (jeśli dotyczy) i ich wpływu na odczyty temperatury,
 • zestawienie emisyjności badanych powierzchni,
 • zestawienie użytego sprzętu i oprogramowania,
 • termogramy, fotografie wraz z wyszczególnieniem istotnych parametrów, odczytami temperatury i opisem dla każdego termogramu ? najczęściej 1 fotografia + 1 termogram na stronie,
 • spis termogramów z klasyfikacją usterek (dotyczy urządzeń elektrycznych),
 • podsumowanie badania ? opis i analiza przyczyn stwierdzonych usterek, od 1/2 strony do 2 stron tekstu.

W celu opracowania raportu z badania budynku należy przedstawić do wglądu projekt budowlany lub szczegółowe informacje techniczne dotyczące budowy ścian, stropów i konstrukcji dachu, osadzenia okien, a także zastosowanego ocieplenia ścian, fundamentów i dachu. W przypadku badania urządzeń elektrycznych, należy przygotować informacje o znamionowych obciążeniach prądowych badanych obiektów.

 

Opracowanie termogramów obejmuje zwykle:

 • opis warunków atmosferycznych w czasie badania i do 24 godzin przed badaniem (jeśli dotyczy) i ich wpływu na odczyty temperatury,
 • zestawienie emisyjności badanych powierzchni,
 • zestawienie użytego sprzętu i oprogramowania,
 • termogramy, fotografie wraz z wyszczególnieniem istotnych parametrów, odczytami temperatury i opisem dla większości termogramów ? najczęściej 1 fotografia + 1 termogram na stronie.

Opracowanie ma na celu przedstawienie wyników badania czytelny sposób, ale zwykle nie zawiera szczegółowej analizy przyczyn zaobserwowanych zjawisk.

 

Usługa badania termowizyjnego bez raportu ani opracowania:

Ze względu na fakt, że termogramy są zapisane w rozszerzonym formacie jpg, z których odczyt temperatury jest utrudniony bez specjalnego oprogramowania, usługa badania termowizyjnego bez wykonywania raportu ani opracowania termogramów jest przeznaczona dla klientów zaznajomionych z podstawami termografii i dysponujących odpowiednim oprogramowaniem komputerowym. Zakres przygotowania termogramów obejmuje wprowadzenie parametrów pomiaru do termogramów i ewentualne przygotowanie termogramów panoramicznych, bez nanoszenia punktów i obszarów pomiarowych (chyba że punkt i obszar będą naniesione przez kamerę).

 

(09.11.2019)