+48 601 175 985 info@emiterm.pl

Termowizja budynków latem

IR_2207

nieszczelność skrzynki rolety okiennej

Najlepszą porą na badania termowizyjne budynków jest oczywiście zima.  Nadejście ciepłych dni nie oznacza jednak braku możliwości wykonania badań. Latem z powodzeniem można wykrywać niektóre wady budynków, takie jak nieszczelności montażu stolarki okiennej i zawilgocenia ścian.

Do przeprowadzenia badań szczelności wystarczy różnica temperatur około 5 oC pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku. Taką różnica temperatur często występuje wieczorem i w nocy po ciepłym dniu. Do poprawnego wykrywania wad montażu okien, oprócz różnicy temperatur potrzebna jest różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku. O ile nie ma potrzeby wykonania testu szczelności budynku (blower door), w celu wykrycia nieszczelności możemy wykorzystać efekt unoszenia ciepłego powietrza, warunki atmosferyczne (wiatr) lub dowolny wentylator (np. okap kuchenny).

Do wykrywania zawilgocenia ścian wystarcza sam fakt, że woda odparowuje z zawilgoconej powierzchni, wychładzając ją nawet o kilka stopni. W przypadku powierzchni nieprzepuszczalnych (np. pokrycie dachu, płytki ceramiczne), do przeprowadzenia badania konieczne jest wykorzystanie dobowych zmian temperatury i większej bezwładności cieplnej miejsc zawilgoconych.

Innym typowo „letnim” zastosowaniem badań termowizyjnych jest badanie izolacji cieplnej pomieszczeń chłodni. W czasie letnich upałów izolacja termiczna chłodni jest poddawana największym obciążeniom, a wszelkie wady zagrażają przechowywanym produktom.

Okazuje się również, że w przypadku poważnych wad izolacji cieplnej, nawet kilkustopniowa różnica temperatur umożliwia wykrycie wad izolacji na przykład połaci dachowej. Do takich poważnych wad można zaliczyć na przykład szkody poczynione przez kuny domowe, gdy zniszczeniu ulega izolacja na znacznej grubości, jak na termogramie poniżej.

IR_2079pan

zniszczona izolacja cieplna naroża dachu

 

 

Leave a Reply

*