+48 601 175 985 info@emiterm.pl

Badanie termowizyjne jest bezpieczne dla operatora kamery i dla badanego obiektu. Kamera termowizyjna pozwala na obserwację z bezpiecznej odległości i nie wymaga ingerencji w obserwowany obiekt. Badanie odbywa się zwykle w warunkach normalnej pracy urządzeń. Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez badany obiekt, nie wpływając w żaden sposób na jego funkcjonowanie.