+48 601 175 985 info@emiterm.pl

Dostęp do internetowego dysku Dropbox zawierającego folder z raportem i termogramami.

Proszę nacisnąć: dokumentacja z badania termowizyjnego

Dokumentacja obejmuje termogramy, fotografie, raport w formacie pdf i docx. Pliki są uporządkowane alfabetyczne, raport jest na końcu listy.

Dokumentacja będzie dostępna przez 6 miesięcy tj. do połowy maja 2017 r.

Krystian Karpeta

14.12.2016 r.